Pondělí 29. listopadu 2021, svátek má Zina
  • schránka
  • Přihlásit Můj účet
  • Pondělí 29. listopadu 2021 Zina

Opravdový moravský král

23. 02. 2021 22:57:02
Byl-li Mojmír I. prvním historicky doloženým velkomoravským knížetem, byl dnešní oslavenec Svatopluk tím bezkonkurenčně nejvýznamnějším, nejzajímavějším a nejvíce hrdosti vzbuzujícím panovníkem Moravanů.

Nacházíme se na počátku druhé poloviny 9. století na území dnešní jižní a střední Moravy a jižního a středního Slovenska, kde se už několik desítek let rozkládá státní útvar, jemuž charakter říše dal kníže Mojmír. Vládne zde jeho synovec Rostislav, který za knížecí stolec vděčí východofranskému panovníkovi Ludvíku Němci, který ho fakticky dosadil. Ludvík ho považuje za svého chráněnce nebo spíše vazala, což je pozice, která Rostislavovi evidentně nevyhovuje. Rostislav se proto spolčí s Ludvíkovými odpůrci, úspěšně se postaví následné trestné výpravě na Velkou Moravu a hledá spojence proti Frankům, kterého nachází u Karlomana, správce Východní marky. Když posléze neuspěje s žádostí od podporu a křesťanskou misi u papeže, definitivně se orientuje na Východ. O totéž požádá byzantského císaře Michala III., který, jak je všeobecně známo, vysílá na Moravu populární slovanské věrozvěsty. Ludvík Němec na něho dál opakovaně a neúspěšně útočí. V té době Rostislav pověří správou Nitranského knížectví synovce Svatopluka, který se mu „odvděčí“ tím, že se spojí s Rostislavovými nepřáteli a požádá o ochranu východofranského panovníka. Rostislav reaguje tak, že se pokusí Svatopluka na hostině zabít, ale protože se mu to nepodaří, vynáší nad sebou ortel. Je Svatoplukem jat a posléze oslepen a doživotně uvězněn v Řezně.

Svatopluk patrně předpokládal, že už nic nezabrání tomu, aby byl potvrzen jako velkomoravský panovník, ale Ludvík pověřil správou říše franské markrabí a Svatopluka dokonce uvěznil, stejně jako Metoděje. Krátce poté se však stalo něco pozoruhodného, alespoň tedy dle mínění kronikářů: na Velké Moravě vypuklo na základě informace o Svatoplukově smrti všelidové povstání vedené Slavomírem (patrně velkomoravským knězem z rodu Mojmírovců). Svatopluk byl propuštěn z vězení a pověřen potlačením vzpoury, ale to nebyl ze strany Ludvíka II. Němce dobrý nápad, protože Svatopluk ihned přešel na stranu „svých Moravanů“, sám se ujal velení a velkomoravské vojsko společně s bojovníky z lidu uštědřilo Frankům zcela devastující a potupnou porážku. Tato skutečnost však více než touhu po odplatě zjednala Svatoplukovi značný respekt. Papež donutil Ludvíka propustit Metoděje a roku 880 je papežem Janem VIII. listinou „Industriae tuae“ Svatopluk přijat s celou zemí a veškerým lidem pod patronaci Říma a papežů, tedy pod ochranu instance nadřazené i oběma císařstvím. Zároveň s tím je Metoděj potvrzen arcibiskupem a jsou zrušeny veškeré nároky z franské nebo jiné strany. Svatoplukova Velká Morava se jako léno Svatého stolce stala rovnocenným státním útvarem s Franskou říší a označení jejího panovníka jako „unicus filius“ představovalo defacto titul císaře. Formálně byl dle kroniky Reginona z Prümu Svatopluk roku 890 ustanoven králem, a tak ho vnímali vesměs všichni soudobí i pozdější kronikáři.

Období Svatoplukovi vlády provázely permanentní mocenské výboje a konflikty, ze kterých tento vladař vycházel téměř vždy vítězně. Je však třeba vzít v potaz, že v této době byly v Evropě poněkud neuspořádané poměry, byla již rozdělena dříve dominantní Franská říše, moc Byzantské říše byla oslabována pokračující arabskou expanzí a nevyhnutelně se blížil rozkol východního a západního křesťanství. Svatoplukova Velkomoravská říše tak představovala kompaktní a velmi vlivný státní celek o rozloze přesahující pětinásobek současné velikosti České republiky, a přestože státy z 9. století nelze nikterak srovnávat s těmi dnešními, bylo součástí říše kromě dnešních českých zemí i celé Slovensko, Maďarsko, část Polska, Rakouska a Ukrajiny, Slezsko a Lužice. V Čechách za dob Svatopluka vládl Bořivoj, kterého mocný velkomoravský vládce držel u moci (pomohl mu i zpět na knížecí stolec při jeho sesazení) a který byl prakticky jeho vazalem. Výsledkem rozpadu Velkomoravské říše po Svatoplukově smrti byl mimo jiné i faktický vznik samostatného českého knížectví.

Svatopluk zemřel v roce 894, na čemž se shoduje řada seriózních pramenů, a je to proto, že zemřel jako významný evropský panovník, naproti tomu neznáme rok jeho narození, neboť se narodil jako nezajímavý synovec nepříliš významného moravského velmože. Pochybnosti jsou i o jeho ženách, a dokonce i dětech. Poměrně jistá je jen jeho druhá (případně třetí) a docela jistě poslední manželka Gisela, kterou si vzal patrně jen z politických důvodů, neboť byla sestrou krále (pozdějšího císaře) Arnulfa Korutanského. Matkou jeho synů, kteří byli podle legendy tři, ale relevantní prameny mluví jen o dvou, byla prý jakási Sventozizna o jejímž původu (i existenci) se jen spekuluje. Jednou z oněch spekulací je, že byla sestrou knížete Bořivoje. S těmi syny se to má tak: první syn, Mojmír II., se po otcově smrti stal velkomoravským knížetem, druhý syn, Svatopluk II., získal v léno Nitranské knížectví a třetí možný syn, jehož jméno prý bylo Predslav, je zmíněn v historických pramenech jen jednou, ale v oné obecně známé legendě má své místo jisté.

Mám pochopitelně na mysli legendu, jejímž motivem je podobenství o třech prutech, které jsou jednotlivě snadno zlomitelné, ale spleteny vydrží mnohem více. Pověst logicky odráží osud Velké Moravy, ale nelze samozřejmě vyloučit, že s takovou obavou Svatopluk umíral. Velkomoravská říše nezanikla ihned po Svatoplukově smrti, ale krátce po ní nejednotnou říši napadli Maďaři a při druhém pokusu o její ovládnutí patrně padl Mojmír II. i velká část velkomoravské aristokracie. Definitivní rozpad říše se datuje do roku 906, neboť při významné a dobře zdokumentované bitvě mezi Maďary a Bavory u Bratislavy v roce 907 již žádní velkomoravští panovníci nefigurují.

Poměrně krátká historie Velkomoravské říše má v osobě Svatopluka skutečnou osobnost a panovníka celoevropského významu. Na dalšího takto významného muže si musely české země počkat cirka tři sta let, než na trůn usedl Přemysl Otakar I.

Autor: Jiří Turner | úterý 23.2.2021 22:57 | karma článku: 20.03 | přečteno: 595x

Další články blogera

Jiří Turner

My nejsme žádná veřejnost!

Na prostranství před obchoďákem stojí stánek, ve kterém mají ve várnicích svařák, medovinu, punč a jiné laskominy. Vedle nabídky mají uvedeno, že nejsou vůbec vánočním trhem a ty nápoje je zakázáno konzumovat na veřejnosti.

28.11.2021 v 8:01 | Karma článku: 39.92 | Přečteno: 4793 | Diskuse

Jiří Turner

Víte, co má cikán bílého?

Touhle otázkou začíná nekorektní fór, který mi nedávno připomněl Petr Čtvrtníček. Poprvé mi ho však před mnoha lety řekl jeden cikán, který nechtěl, abych o něm mluvil jako o Romovi. Pointa vtipu je vyjádřena odpovědí: Poslouchat!

27.11.2021 v 12:53 | Karma článku: 38.21 | Přečteno: 1668 | Diskuse

Jiří Turner

Krásná revoluce

Když přijde řeč na listopadové dny roku 1989, chlubívám se, „jak jsem dělal revoluci“. Měl jsem k tomu jistě i ideové pohnutky, ale stejně jako mnohé ostatní mě fascinovala atmosféra, která bořila všemožné zábrany.

22.11.2021 v 12:05 | Karma článku: 12.71 | Přečteno: 287 | Diskuse

Jiří Turner

Kus hada, kus vlka a hyeny půlka…

Tedy spíše jen kus hada, kus býka, mnoho obojživelníků a roztodivných zástupců hmyzí říše. Tak by se dala charakterizovat výprava do odlehlé části Polonin a dobrodružná cesta ze Stinské slatiny zpět na základnu.

21.11.2021 v 11:22 | Karma článku: 9.83 | Přečteno: 193 | Diskuse

Další články z rubriky Ostatní

Ivo F. Cilich

Blogy paní Boškové. V čem je problém?

Tyhle její blogy evidentně iritují mnoho lidí (dokonce víc než ty moje a to je co říct), ale zamysleme se nad tím proč a zda to vůbec stojí za to?

28.11.2021 v 19:00 | Karma článku: 25.00 | Přečteno: 818 | Diskuse

Jan Lněnička

Placená agitka za povinné očkování proti koronaviru

Bob bydlí na vesnici, má za šest tříd obecné, chodí s chlapama do hospody, má motorku, nemá práci ani chuť do ní, bydlí u rodičů, rád se rve, a přesto se dokáže zachovat správně.

28.11.2021 v 18:25 | Karma článku: 12.56 | Přečteno: 495 | Diskuse

Ladislav Jílek

Víra a skutky

Toto je pokus o odpověď na dnešní blog Karla Sýkory nazvaný Víra nebo skutky. Jelikož neotevřel diskuzi, reaguji tímto způsobem.

28.11.2021 v 18:17 | Karma článku: 10.09 | Přečteno: 108 | Diskuse

Karel Trčálek

Bděte a modlete se, abyste obstáli před Synem člověka!!!

Budou znamení na Slunci, na Měsíci i na hvězdách, na zemi úzkost národů, bezradných nad hukotem a příbojem moře; lidé budou zmírat strachem a očekáváním toho, co přijde na celý svět, neboť hvězdný svět se zachvěje!

28.11.2021 v 9:03 | Karma článku: 7.97 | Přečteno: 127 | Diskuse

Jiří Turner

My nejsme žádná veřejnost!

Na prostranství před obchoďákem stojí stánek, ve kterém mají ve várnicích svařák, medovinu, punč a jiné laskominy. Vedle nabídky mají uvedeno, že nejsou vůbec vánočním trhem a ty nápoje je zakázáno konzumovat na veřejnosti.

28.11.2021 v 8:01 | Karma článku: 39.92 | Přečteno: 4793 | Diskuse

Najdete na iDNES.cz